Âm Nhạc

Vũ Khanh – Ngậm Ngùi

Tác giả: Phạm Duy (nhạc) & Huy Cận (lời) Trình bày: Vũ Khanh Năm sáng tác: 1968 Phạm Duy, sanh năm 1921 tại Hà Nội, trong một gia đình văn nghiệp. Tên thật là Phạm Duy Cẩn, ông là một nhạc…