Bài 1: Thiết kế CSDL Access – Lập trình Visual BasicLập trình Visual Basic
Hướng dẫn thiết kế cơ sở dữ liệu trên phần mềm Microsoft Access
Video hướng dẫn các bạn cách tạo mới , thiết kế và tạo mối quan hệ giữa các bảng trong CSDL

Kiến thức liên quan:
– Các kiểu dữ liệu trong Access :
– Mối quan hệ giữa các bảng trong Access :

Video liên quan đến bài học:
– Bài 1: Thiết kế CSDL Access

– Bài 2: Thiết kế giao diện Visual Basic (Phần 1)

– Bài 2: Thiết kế giao diện Visual Basic (Phần 2)

– Bài 2: Thiết kế giao diện Visual Basic (Phần 3)

– Bài 3: Kết nối Access với Visual Basic

– Bài 4: Load dữ liệu bảng lên Visual Basic (Phần 1)

– Bài 4: Load dữ liệu bảng lên Visual Basic (Phần 2)

– Bài 5: Viết code các nút chức năng Add – Update – Delete (Phần 1)

– Bài 5: Viết code các nút chức năng Add – Update – Delete (Phần 2)

– Bài 5: Viết code các nút chức năng Add – Update – Delete (Phần 3)

– Bài 6 : Viết code form tìm kiếm (Kết thúc)

Nguồn: https://nacaroinc.com

Xem thêm bài viết khác: https://nacaroinc.com/lap-trinh/

1 Comment

  • AD học HUBT hả?

    Thanh Xuan
    Posted May 22, 2020

Leave a comment