[Bát Giới Studio] Battlefield 2: Bad Company Online GameplayLink web:
TẢI GAME
Link Game:
Link Patch:
pass: batgioistudio.com
MINIMUM:

OS: Windows XP
Processor: Core 2 Duo @ 2.0GHz
Memory: 2GB
Graphics: 256 MB Video Card (GeForce 7800 GT / ATI X1900)
DirectX®: DirectX 9, 10, and 11 support
Hard Drive: 15 GB

RECOMMENDED:

OS: Windows Vista or Windows 7
Processor: Intel Core 2 Quad or higher
Memory: 2GB
Graphics: 512 MB Video Card (GeForce GTX 260/ ATI Radeon 4870)
Controller Support: Support for Logitech G15 and G19 keyboard LCDs in multiplayer

Nguồn: https://nacaroinc.com

Xem thêm bài viết khác: https://nacaroinc.com/game/

5 Comments

 • Link google drive (nosteam) https://drive.google.com/open?id=1-PZuR86ryJ0HzWv1y_qsMaI1nTn9mozW

  Gà Nguyễn Văn
  Posted June 15, 2020
 • lag lag

  Toàn Vlog
  Posted June 15, 2020
 • Mình thì duoc

  luffy pan
  Posted June 15, 2020
 • bạn lập cho mình cái nik sao mình không đăng nhập được

  VDK Vua Dot Kich
  Posted June 15, 2020
 • sao toan bi loi unable to login , please try again the nhi, mang on dinh, dang ki tai khoan nexus y nhu trong huong dan, noi chung la khong bo qua buoc nao

  BF Boy
  Posted June 15, 2020

Leave a comment