Lập trình Android A-Z – Bài 9: Linear LayoutHọc lập trình Android A-Z.
Khóa Học Android Tại Trung Tâm:

——– Nội dung học: ———–

♣ Chương 1: Cài đặt và làm quen với Android Studio
_ Cài đặt JDK
_ Cài đặt Android Studio
_ Cài đặt máy ảo Genymotion
_ Làm quen với Android Studio
_ Tìm hiểu cấu trúc thư mục trong Android

♣ Chương 2: Lập trình Java cơ bản cho Android
_ Các kiểu dữ liệu và cách khai báo biến
_ Câu lệnh điều kiện If else & Switch case
_ Vòng lặp While & For
_ Mảng và xử lí mảng
_ Function

♣ Chương 3: Layout trong Android
_ Khái niệm về view, viewgroup
_ Linear layout
_ Relative layout
_ Frame layout
_ Table layout
_ Constraint layout

♣ Chương 4: Quy trình thiết kế ứng dụng
_ Quy trình thiết kế một ứng dụng

♣ Chương 5: Các Widgets cơ bản
_ Button
_ EditText
_ Random số
_ Switch
_ Radio button
_ Checkbox
_ Imagebutton
_ ImageView – Gán hình nền
_ SeekBar
_ ProgressBar

♣ Chương 6: Hiển thị dữ liệu theo danh sách
_ Listview cơ bản (cấu hình)
_ Listview cơ bản (thêm, xóa, sửa)
_ Giới thiệu lập trình hướng đối tượng
_ Phân biệt public và private
_ Hàm khởi tạo – Constructor
_ Getter và Setter
_ Listview nâng cao với BaseAdapter
_ ViewHodler trong Adapter
_ Cấu hình Gridview
_ Hiển thị hình ảnh với GridView

♣ Chương 7: Tùy biến giao diện với Drawable
_ Layer-List
_ Selector
_ Clip
_ Shape
_ Custom ProgressBar
_ Xây dựng ứng dụng đa ngôn ngữ

♣ Chương 8: Menu và Dialog
– Thiết lập và sử dụng Menu
– Thiết lập và sử dụng Popup Menu
– Làm việc với ContextMenu
– Sử dụng Dialog
– Custom giao diện cho Dialog
– DatePickerDialog
_ App Đếm ngày xa em
– TimePickerDialog

♣ Chương 9: Tạo ứng dụng đa màn hình
– Intent Explicit
_ Activity Lifecycle
– Intent Explicit – Gửi và nhận chuỗi
– Intent Explicit – Gửi và nhận số
– Intent Explicit – Gửi và nhận mảng
– Intent Explicit – Gửi và nhận Bundle
– Intent Implicit – ACTION_VIEW
– Intent Implicit – ACTION_SENDTO
– Intent Implicit – ACTION_CALL
– Intent for result
_ Intent Camera
_ Permissions at Run Time API 23
– Xây dựng game chọn hình
_ Shared Preferences
_ Lưu điểm game với Shared Preferences

♣ Chương 10: Tạo diễn hoạt Animation
– Alpha Animation
– Scale Animation
– Rotate Animation
– Translate Animation
_ Hiệu ứng khi chuyển màn hình
_ Hiệu ứng với ListView

♣ Chương 11: Async Task và kỹ thuật đọc XML
_ Quản lý tiến trình với Async Task
_ Đọc nội dung từ website
_ Load image from internet
_ Xây dụng ứng dụng đọc tin tức sử dụng XML

♣ Chương 12: Kỹ thuật đọc JSON
_ Giới thiệu JSON
_ Kỹ thuật đọc và phân tích JSON Object
_ Kỹ thuật đọc và phân tích JSON Array
_ Xây dựng ứng dụng đa ngôn ngữ mới JSON
_ Đọc JSON Array dạng API

♣ Chương 13: Volley
_ Volley String Request
_ Volley Json Object Request
_ Volley Json Array Request

♣ Chương 14: Kỹ thuật xử lí audio và video
_ Play audio với Media Player
_ Xây dựng ứng dụng play danh sách nhạc
_ Play video với VideoView
_ Play audio từ internet
_ Play video từ internet

♣ Chương 15: Dữ liệu local SQLite
_ Giới thiệu SQLite
_ Khai báo và cấu hình SQLite
_ Insert, select dữ liệu trong SQLite
_ Update, delete dữ liệu trong SQLite
_ Xây dựng ứng dụng To Do List
_ Lưu hình ảnh với SQLite

♣ Chương 16: Webservice với PHP&Mysql
_ Cài đặt Xampp và Sumlime Text
_ Tạo file php kết nối với localhost
_ Viết php trả dữ liệu với định dạng JSON
_ Tạo database với Mysql
_ Select database
_ Insert datababase từ ứng dụng
_ Update database từ ứng dụng
_ Delete database từ ứng dụng
_ Upload hosting

♣ Chương 17: Xây dựng ứng dụng Real Time với NodeJS & SocketIO
_ Giới thiệu NodeJS & SocketIO
_ Cài đặt NodeJS & Git
_ Tạo server NodeJS
_ Emit & On trong NodeJS
_ Kết nối ứng dụng với server NodeJS
_ Gửi dữ liệu từ app lên server
_ Truyền dữ liệu từ server về app
_ Xây dụng ứng dụng chat với NodeJS và Android

♣ Chương 18: Kỹ thuật sử dụng Fragment
_ Giới thiệu Fragment
– Create Fragment
– Add fragment XML
– Add fragment Code
– Fragment Communicator
_ Fragment Bundle
– Fragment Remove
– Fragment Pop Back Stack
– Sử dụng ListFragment
– Sử dụng Dialog Fragment
_ Fragment Interface
– Bài tập xử lý giao diện với Fragment

♣ Chương 19: Google API
_ Giới thiệu API Google
_ Play video từ Youtube sử dụng Youtube API
_ Play danh sách video từ Youtube
_ Nhúng google map vào ứng dụng
_ Thêm Marker vào google map
_ Camera trong google map

♣ Chương 20: Nhúng quảng cáo Admob vào app
_ Giới thiệu Admob
_ Đăng ký tài khoản Admob
_ Cấu hình Admob & tạo ID quảng cáo
_ Nhúng quảng cáo vào ứng dụng

♣ Chương 21: Submit ứng dụng lên Play Store
_ Quy trình submit ứng dụng
_ Hướng dẫn tạo keystore & build app release
_ Submit ứng dụng

Khóa Học Android Tại Trung Tâm:

Nguồn: https://nacaroinc.com

Xem thêm bài viết khác: https://nacaroinc.com/lap-trinh/

17 Comments

 • Cho mình hỏi phím tắt tự động sắp code lại là gì vậy? cảm ơn

  Icarus Pi
  Posted May 26, 2020
 • tHẬT SỰ dùng phần mềm này con trỏ chuột làm mình không thể copy paste được rất khó chịu, có ai biết cách chữa không ạ

  Việt V
  Posted May 26, 2020
 • Cảm ơn thầy nhiều ạ 🙂
  Tuy nhiên phần ôn Java thầy thiếu HashMap ạ. Mong thầy bổ sung ạ

  nguyen duc thuan
  Posted May 26, 2020
 • Cam on Thay nhieu lam!

  That Tran
  Posted May 26, 2020
 • cho e xin cấu hình máy tính của thầy với ạ . máy tính e khi dùng phần mềm chậm quá , e muốn xem cấu hình để mua , e xin cảm ơn ạ

  tuấn nguyễn Kenny
  Posted May 26, 2020
 • Thầy dạy khá hay nhưng giọng nói lúc to lúc nhỏ. Nói to bất ngờ hay bị giật mình

  Tuấn Vũ
  Posted May 26, 2020
 • thầy ơi ở file xml của e không hiện gợi ý mỗi lần gõ code
  tạo thẻ textview thì nó ko tự hiện 2 thuộc tính mặc định
  e đã mở auto import rồi ạ

  khai nguyen dang
  Posted May 26, 2020
 • cảm ơn thầy nhiều lắm 🙂
  Chúc thầy và trung tâm ngày càng ngày phát triển thịnh vượng (y)

  Tấn Kha Võ
  Posted May 26, 2020
 • thầy ơi làm sao để android studio hiển thị một bên là code còn bên kia là Preview vậy ạ. em dùng bản 3.0.1

  Kiên Trì Tất Thành Công
  Posted May 26, 2020
 • mỗi lần mình click vào quảng cáo coi như thể hiên lòng biết ơn đã làm video này.

  Vu Phan thanh
  Posted May 26, 2020
 • em chia được mà khi xoay màn hình thì nó không xoay theo anh ơi

  Trí Võ Xuân
  Posted May 26, 2020
 • cho e hỏi sao giờ e k thấy nút rerun vào phần run trên thanh công cụ cũng k thấy luôn thầy @@

  Snow Alex
  Posted May 26, 2020
 • em không thể chọn orientation được, khi em nhấn chữ v thì nó chỉ ra android:orientation="versionr" thôi

  Nhật Thanh
  Posted May 26, 2020
 • thay oi cho hoi cach tao 1 list box de chochon lua,hinh nhu androi sdk ko co thi phai

  Hoang Phuc Nguyen
  Posted May 26, 2020
 • thầy cho e hỏi thêm,e muốn thiết lập vị trí button,text,checkbox… ở vị trí bất kỳ ko theo layout được không thầy

  Hoang Phuc Nguyen
  Posted May 26, 2020
 • cam ơn thây,e làm được rồi 🙂

  Hoang Phuc Nguyen
  Posted May 26, 2020
 • thay oi cho e hỏi,e muốn set cho màn hinh ứng dụng luôn nằm ngang thì phai lam sao vay thay

  Hoang Phuc Nguyen
  Posted May 26, 2020

Leave a comment