Lập trình Python cơ bản 1: Cách cài đặt và những câu lệnh đơn giản – thầy Phạm Đức ThànhLập trình Python cơ bản 1: Cách cài đặt và những câu lệnh đơn giản trong Python – thầy Phạm Đức Thành

Thầy Phạm Đức Thành,
Giảng viên khoa Công nghệ Thông tin.

Web:
Fanpage:
Email: ducthanhpham2005@gmail.com

#Python #ngonnguPython #laptrinhpython #ngonngulaptrinhpython #laptrinhngonngupython #laptrinhpythoncoban #pythoncoban #pythoncanban #huongdanlaptrinhpython #huongdanpython #hoclaptrinhpython #hocpython #pythonlagi #hocpythoncoban #hocpythoncanban #codepython #pythoncode #downloadpython #hocpythonmienphi #pythonlanguage

Nguồn: https://nacaroinc.com

Xem thêm bài viết khác: https://nacaroinc.com/lap-trinh/

1 Comment

  • cảm ơn thầy đã chia sẻ

    THPT Ngọc Lặc Official
    Posted May 20, 2020

Leave a comment