Lập Trình

Coder Quá Non khi mua Laptop!

Laptop ThinkPad nhập khẩu: #OFFLINE RA MẮT MẠNG XÃ HỘI CÔNG NGHỆ THINKVIEW VÀ TRIỂN LÃM LAPTOP MỚI 2018 Chương trình Offline hoành tráng và được ThinkView chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đăng ký tham gia ngay để: ✅Giao lưu thảo…