Tài liệu Giáo dục an toàn giao thông cho SVHS trường ĐH CĐ THCN (Ebook.chm)294. Tài liệu Giáo dục an toàn giao thông
Tác giả: ThS. Luật học NGUYỄN HUY BẰNG chủ biên
Nhà xuất bản: VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN – 2007
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
—————————–
Sơ lược sách:
Chương I. TAI NẠN GIAO THÔNG ĐANG LÀ MỘT HIỂM HỌA CỦA XÃ HỘI
I. Tai nạn giao thông mang tính toàn cầu
II. Tình hình trật tự an toàn giao thông ở nước ta
III. Nguyên nhân tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông
IV. Một số giải pháp chủ yếu kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông
V. Ngành Giáo dục & Đào tạo với nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Chương II: PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG Ở NƯỚC TA
I. Pháp luật về trật tự an toàn giao thông
II. Xử lý vi phạm pháp luật về TTATGT
Chương III: GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG
I. Khái niệm chung về giáo dục pháp luật
II. Giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông
III. Ý thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông của Học sinh, sinh viên
IV. Giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên
—————————–
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://nacaroinc.com

Xem thêm bài viết khác: https://nacaroinc.com/tong-hop/

Leave a comment