[Thực hành Lập trình Hướng đối tượng] Bài 2.2 – Cài đặt lớp Date (Ngày tháng)Loạt bài Hướng dẫn thực hành Lập trình Hướng đối tượng theo đề cương môn Lập trình Hướng đối tượng của Bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông, Khoa CNTT&TT, Trường Đại học Cần Thơ (CT176).

Người hướng dẫn: Dương Lữ Điện

Playlist Hướng dẫn thực hành Lập trình Hướng đối tượng:

Link download đề cương thực hành:

Lập trình hướng đối tượng (gọi tắt là OOP, Object-Oriented Programming) là kĩ thuật lập trình hỗ trợ công nghệ đối tượng. OOP được xem là giúp tăng năng suất, đơn giản hóa độ phức tạp khi bảo trì cũng như mở rộng phần mềm bằng cách cho phép lập trình viên tập trung vào các đối tượng phần mềm ở bậc cao hơn. Ngoài ra, nhiều người còn cho rằng OOP dễ tiếp thu hơn cho những người mới học về lập trình hơn là các phương pháp trước đó.

Một cách giản lược, Lập trình Hướng đối tượng là khái niệm và là một nỗ lực nhằm giảm nhẹ các thao tác viết mã cho người lập trình, cho phép họ tạo ra các ứng dụng mà các yếu tố bên ngoài có thể tương tác với các chương trình đó giống như là tương tác với các đối tượng vật lý.

Những đối tượng trong một ngôn ngữ Lập trình Hướng đối tượng là các kết hợp giữa mã và dữ liệu mà chúng được nhìn nhận như là một đơn vị duy nhất. Mỗi đối tượng có một tên riêng biệt và tất cả các tham chiếu đến đối tượng đó được tiến hành qua tên của nó. Như vậy, mỗi đối tượng có khả năng nhận vào các thông báo, xử lý dữ liệu (bên trong của nó), và gửi ra hay trả lời đến các đối tượng khác hay đến môi trường.

Nguồn: https://nacaroinc.com

Xem thêm bài viết khác: https://nacaroinc.com/lap-trinh/

3 Comments

 • mình muốn ngày tăng liên tục thì làm sao bạn?

  Quảng Trần Đức
  Posted May 22, 2020
 • hay lắm bạn

  Anime is my life
  Posted May 22, 2020
 • hay qua

  Hà Nguyển
  Posted May 22, 2020

Leave a comment