Tự học lập trình Python Từ ngu ngơ tới Master – 04 Tài liệu tự học Python tốt nhất?#hbcc #lập_trình_python #tự_học_python
Tự học lập trình Python Từ ngu ngơ tới Master – 04 Tài liệu tự học Python tốt nhất, sách học Python hay nhất?
Tài liệu tự học lập trình Python theo tôi thấy tốt nhất, chuẩn nhất chính là Python 3.8.2 documentation
Sử dụng chính tài liệu của các lập trình viên phát triển lên Python là tốt nhất
Các bạn tải tại đây

Series tự học lập trình Python dành cho học sinh từ lớp 6 trở lên. Tiêu chí của loạt bài giảng này:
👉 Ngắn gọn
👉 Dễ hiểu
👉 Ứng dụng vào giải Toán THCS, THPT
👉 Ứng dụng làm các app đơn giản, viết chương trình đơn giản

Nguồn: https://nacaroinc.com

Xem thêm bài viết khác: https://nacaroinc.com/tong-hop/

Leave a comment