tuyển tập mẫu diễn văn, bài phát biểu, mẫu văn bảnMua sách gọi : 0947 8o9.541 www,sachnganle.com
Kỹ năng tổ chức các sự kiện quan trọng và tuyển tập mẫu diễn văn, bài phát biểu, mẫu văn bản thường dùng trong các cuộc hội họp, hội nghị, hội thảo, diễn đàn tại cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp , doanh nghiệp
Chế độ kế toán doanh nghiệp những quy định mới nhất về kết cấu tài khoản, nghiệp vụ hạch toán, ghi chép sổ sách-chứng từ và báo cáo tài chính kế toán
Chế độ kế toán doanh nghiệp hệ thống danh mục, sơ đồ tài khoản, biểu mẫu chứng từ, số sách kế toán và phương pháp báo cáo tài chính độc lập hợp nhất
Sổ tay quản lý chất lượng các công trình xây dựng và những quy định mới nhất về quản lý đầu tư, bảo trì, giám sát đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng
Hướng dẫn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020
Hệ thống toàn văn các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai nhà ở
Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2016 và chế độ kiểm soát thanh toán cho các khoản chi ngân sách, tạm ứng vốn qua Kho Bạc Nhà Nước
Luật môi trường 2016 – 2017
Luật bảo vệ môi trường và công tác bảo vệ môi trường đối với các tổ chức , cơ quan , ban ngành
Bộ luật lao động tiếng Hoa 2016 – 2017
Giáo trình Quản lý chất lượng Tạ Thị Kiều An
Hướng dẫn các nhiệm vụ trọng tâm Đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở trong ngành giáo dục
Tài liệu bồi dưỡng Nâng cao nghiệp vụ quản lý thu – chi tài chính và sử dụng tài sản trong các cơ quan đơn vị nhà nước
Hướng dẫn nghiệp vụ dành cho thủ quỹ kế toán viên trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp

Nguồn: https://nacaroinc.com

Xem thêm bài viết khác: https://nacaroinc.com/tong-hop/

Leave a comment